- beeldspraakgouda

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Voor wie is beeldende therapie geschikt
Veel problemen zijn met beeldende therapie te behandelen.

De therapie is daarbij extra geschikt voor:

- Mensen die met praten hun problemen niet hebben kunnen oplossen.
Bent u eerder in therapie geweest en heeft u niet het juiste resultaat ervaren? Dan biedt beeldende therapie u een andere  invalshoek om u verder helpen.
-Mensen die moeilijk kunnen praten over de problemen die ze ervaren
Ervaart u dat het niet eenvoudig is om te praten over wat u heeft meegemaakt of bent u niet zo’n prater, dan is beeldende therapie een goede behandelmethode.
-Mensen die graag op een andere manier willen leren kijken naar de dingen waar ze regelmatig tegenaan lopen
Vindt u het leuk om creatief bezig te zijn en ervaart u daarnaast problemen? In dit geval zal beeldende therapie een geschikte therapie voor u zijn.
- Mensen die concreet willen oefenen ander gedrag aan te leren
Weet u wel wat het probleem is maar lukt het u niet daar een oplossing voor te vinden of uw gedrag te veranderen, dan is beeldende therapie geschikt voor u om te oefenen met ander en nieuw gedrag.
-Mensen die goed zijn in rationaliseren maar daardoor niet bij de kern komen van hun probleem.
Denkt u meer na dan u voelt? Daardoor kan u ook uw problemen soms niet oplossen. Dan is beeldende therapie geschikt zijn voor u om wel bij de kern van het probleem te komen.
-Mensen die een vraag hebben op het gebied van verwerking.
Heeft u een dierbare verloren, een moeilijke situatie meegemaakt of is uw gezondheid achteruitgegaan? Beeldende therapie kan u helpen dit te verwerken of er mee om te leren gaan.


CONCREET
Concreet behandel ik problemen op verschillende gebieden. Per gebied beschrijf ik de verschillende behandeldoelen.

Emotionele problemen.
-Het leren uiten van emoties
-Het verwerken van ziekten
-Het verwerken van het verlies van dierbaren.
-Het verwerken van belastende ervaringen
-Het omleren gaan met frustratie en boosheid

Gedragsmatige problemen

-Leren omgaan met chaotisch gedrag
-Leren stellen van minder hoge eisen, aan u zelf of de ander
-Leren u concentratie te vergroten
-Leren een te grote behoefte aan controle te verminderen
-Leren uw doorzettingsvermogen te vergroten
-Leren om op een goede manier om te gaan uw fysieke beperkingen

Conflicthantering
- Leren ontdekken waardoor uw conflicten met anderen ontstaan
- Leren, om uw gedrag aan te passen, waar dat nodig is.
-Leren conflicten op te lossen.

Egoversterking

-Leren vergroten van uw zelfvertrouwen
-Het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld
-Het leren ontwikkelen van eigenheid en identiteit
-Ontdekken waar uw kracht en kwaliteiten liggen

Sociaal functioneren
- Leren samen te werken
-Leren rekening te houden met anderen
-Leren opkomen voor u zelf
-Leren stellen van grenzen

Relationeel functioneren
(Deze therapie volgt u samen met u partner)
-Onderzoeken waardoor de problemen in de relatie veroorzaakt worden.
-Zoeken naar oplossingen die binnen uw relatie passen.


Mochten uw problemen niet genoemd worden, maar lijkt beeldende therapie u wel iets?
Neemt u dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu