- beeldspraakgouda

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Praktische informatie

Via een mail of een telefoontje (zie contact) kunt u zich aanmelden voor de therapie. In principe zijn er geen wachttijden en kunt u kort nadat u zich heeft aangemeld een afspraak met mij hebben voor een intake gesprek.
In dit gesprek vertelt u over uw problemen en uw hulpvraag.  Daarna stellen we samen een behandelplan op
.

 

Oriënterend gesprek:

Gratis

Intakegesprek  

72,50 euro

Sessie individuele therapie, 45 minuten

60 euro

Sessie individuele therapie, 60 minuten

77,50 euro

Sessie groepstherapie, 90 minuten

57,50 euro

Sessie relatietherapie, 60 minuten

77,50 euro

Evaluatie/ eindverslag verslag

60 euro

Mijn therapieaanbod  wordt door een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoed vanuit het aanvullend pakket. In deze link vindt u de informatie over de zorgverzekeraars die de therapie wel en niet vergoeden.

U moet hiervoor zoeken op beeldende therapie, vaktherapie of creatieve therapie.
Mocht u nog vragen hebben over uw vergoedingen dan kunt u hier contact met mij over opnemen.
Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • er niet meer persoonsgegevens worden vastgelegd dan nodig zijn voor het beoogde doel.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
De persoonsgegevens worden bij de intake door middel van een inschrijfformulier en de behandelplanovereenkomst verkregen en nagecheckt middels uw identiteitsbewijs en eventuele verwijzing. Ieder half jaar bekijken we samen of deze gegevens nog up-to-date zijn.
 • De persoonsgegevens worden aangevuld als ze niet volledig zijn.
 • De persoonsgegevens worden gecorrigeerd als ze onjuist blijken te zijn.
 • De persoonsgegevens worden up-to-date gehouden.
Het cliëntendossier kan schriftelijk opgevraagd worden. Eveneens kan schriftelijk aanpassingen of vernietiging aangevraagd worden.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling;
 • de kosten van het consult.
In deze link vindt u de algemene voorwaarden van BeeldSpraak Gouda
Zoeken

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu

Schakel JavaScript in om deze website te kunnen gebruiken.